Lange termijn verhuur

Door te kijken naar de toekomststrategie van uw onderneming, de juiste balans te vinden tussen koop en huur is uw onderneming meer flexibel, slagvaardiger en bent u in staat om scherper te concurreren in de markt.

NEXT RENTAL B.V. is in staat om samen met u te kijken naar de door u gestelde doelen van de onderneming en op basis hiervan een duurzaam plan te ontwikkelen waarmee we de inzetbaarheid van de machines optimaliseren, hiermee de kosten te beheersen en meer kapitaal vrij maken voor uw core business. In een voor uw onderneming op maat gemaakt ontwikkelplan wordt gekeken naar zowel verkoop, korte als lange termijn huur en koop.

Voordelen van lange termijn huren

 • Nieuwe machines zijn zuiniger
 • Nieuwe machines voldoen aan de huidige emissie eisen
 • Versterking van uw liquiditeit positie op korte termijn
 • Verlaging van brandstof- en reparatiekosten
 • Verlaging van het risico op onvoorziene stilstand
 • Geen gesprekken met financiële instellingen
 • Een goede balans tussen de hoeveelheid personeel en de grootte van de machines
 • Het voorkomen van overcapaciteit (te grote machines op het werk)
 • Een verbetering op de CO2 ladder door schonere en stillere motoren
 • Een positieve uitstraling op de omgeving en eigen mensen
 • Direct calculeren van de kosten

Korte termijn verhuur

Een hoge mate van flexibiliteit met betrekking tot de inzet van machines in uw onderneming bereikt u door korte termijn huur. De juiste machine, voor de juiste duur op het juiste werk. Dit kan vanaf 1 dag tot enkele maanden. Door het direct calculeren van de kosten heeft u een zeer goed inzicht in de te verwachten kosten.

Huren is bij NEXT RENTAL B.V. altijd inclusief reparatie, onderhoud en verzekering.

Voordelen van korte termijn huren

 • Nieuwe machines zijn zuiniger
 • Nieuwe machines voldoen aan de huidige emissie eisen
 • Altijd de juiste machine op het werk
 • Verlaging van het risico op onvoorziene stilstand
 • Het voorkomen van overcapaciteit (te grote machines op het werk)
 • Een verbetering op de CO2 ladder door schonere en stillere motoren
 • Een positieve uitstraling op de omgeving en eigen mensen
 • Direct calculeren van de kosten
 • Hoge mate van flexibiliteit