MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NEXT RENTAL B.V. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. In de praktijk komt dit tot uiting door het maken van rechtvaardige en sociale afspraken, duurzaam inkopen, niet discrimineren en een strakke focus op het ontzien van het milieu.

MVO is binnen onze onderneming een bewustwordingsproces op maatschappelijk vlak, energie- en kostenbesparing. Door middel van het opstellen van een 4 stappen plan (missie-visie, MVO plan, uitvoeren, verbeteren) willen wij komen tot een succesvol enĀ gedragen MVO beleid.